Tel: +36 30 4449960   +36 30 492 2770   Email: info@vulcantcm.com    Mo-Fr 8 - 18 h

Image

Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete

A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete 2002-ben alakult, alapítója Prof. Dr. Yu Funian PhD., jelenlegi elnőke Dr. Zhang Qingbin.

A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete Magyarországon élő hagyományos kínai orvosi szakemberek és magyar akupunktőrök tudományos társasága.

 

Az egyesület célja a hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlesztése, a kínai orvoslás és a modern orvostudomány közötti együttműködés elősegítése. Ennek érdekében az egyesület gyógyító, oktató és kutató tevékenységek szervezésében vesz részt.

 

Az egyesület elfogadja a magyar egészségügyi hatóságoknak és a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének fennhatóságát és támogatását, szoros kapcsolatot tart fenn a magyarországi kínai társaságokkal, egyesíti a különböző szakmák képviselőit a hagyományos kínai orvostudomány és kultúra szolgálatában.

Az egyesület tagjai hagyományos kínai orvosok, orvosok és más kapcsolódó egészségügyi szakmák képviselői.

 

Az Egyesület legfőbb szerve a nagygyűlés. A nagygyűlések ülései között az egyesületi tanács az irányító szerv. Az egyesületi tanács köteles az egyesület tagjait tájékoztatni munkájáról. Az egyesületi tanács választja az elnököt, az elnök helyetteseket, a főtitkárt, a főtitkár helyettest és a felelős tanács tagjait. A tanácsülések között a felelős tanácstagok és a főtitkár végzik a tanács munkáját az elnök útmutatásai alapján.

Az egyesület a következő forrásokból fedezi a kiadásait: tagdíjak, adományok és az egyesület bevételei.

© Vulcan TCM Centrum 2020. All Rights Reserved.

Search